1. Upis u Autoškolu

  • Javite nam se, tijekom razgovora ćemo dogovoriti termin početka vaših predavanja.
  • Obavite liječnički pregled u za to registriranoj ustanovi.
  • Za upis u autoškolu potrebno je donijeti osobnu iskaznicu i liječničko uvjerenje.

2. Prometni propisi i sigurnosna pravila

  • Odslušajte predavanja iz teorijskog dijela uz vrhunske predavače.
  • Položite ispit iz teorijskog dijela.

3. Upravljanje vozilom i prva pomoć

  • Paralelno obavljajte satove vožnje i odslušajte predavanja iz prve pomoći.
  • Položite ispit iz prve pomoći.
  • Položite ispit iz upravljanja vozilom.

4. Položen ispit iz upravljanja vozilom

  • Nakon položenog ispita iz vožnje, ispitivač vam uručuje uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.
  • Slijedi izrada vaše vozačke dozvole u nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu boravka.